Порядок подання та розгляду апеляцій та скарг

Апеляція – звернення Замовника до ОС з метою перегляду рішення, ухваленого ОС за результатами проведеної сертифікації товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

Скарга – звернення юридичної або фізичної особи до ОС, в якому вона виражає незгоду з рішенням, дією чи бездіяльністю ОС щодо проведеної ним сертифікації товарів, робіт та послуг оборонного призначення у відповідності до підписаного договору або чинного законодавства.

Апеляції та скарги від Замовників приймаються протягом десяти днів після отримання Замовником рішення ОС, за результатами проведеної ним сертифікації товарів, робіт та послуг оборонного призначення, які заявник бажає оскаржити.

Про прийняте рішення щодо апеляції або скарги, ОС має сповістити Замовника протягом місяця після отримання цієї апеляції (скарги).

Якщо будь-яка юридична або фізична особа оскаржує рішення, дії або бездіяльність ОС, вона має право подати письмову скаргу або апеляцію. Подання апеляції або скарги не зупиняє дії прийнятого рішення.

Для розгляду апеляції або скарги керівник ОС призначає комісію. Склад комісії формується в залежності від конкретного випадку.

Для розгляду апеляції або скарги комісія повинна мати такі документи:

– апеляцію або скаргу (в письмовому вигляді);

– листування щодо спірного питання між Замовником та ОС;

– документи, що встановлюють вимоги до робіт, щодо результатів яких подана апеляція (протоколи випробувань продукції, зразки або фотознімки продукції, технічну документацію на продукцію – в разі необхідності).

Документація надається керівником структурного підрозділу, стосовно роботи якого надійшла скарга або апеляція, членам комісії не пізніше, ніж за 1 тиждень до засідання комісії, або кінцевого терміну розгляду скарги чи апеляції (скарга або апеляція має бути розглянута не пізніше 2 тижнів з моменту реєстрації).

Під час розгляду апеляції або скарги заявник (його представники), а також представники ОС мають право виступати, задавати питання, давати відповіді, робити заяви, коментувати факти, що викладанні в наданих документах і матеріалах.

Комісія розглядає спірні питання конфіденційно. Під час прийняття рішення мають бути присутні тільки члени комісії у складі, достатньому для прийняття відповідного рішення (не менше двох третіх складу комісії).

Рішення комісії повинне бути підписане головою комісії та всіма її членами. Рішення по апеляції (скарзі) письмово доводиться комісією до сторін, які брали участь у розгляді апеляції (скарги).

Витрати, пов’язані з розглядом апеляції або скарги, покладаються: у разі задоволення апеляції (скарги) – на ОС; у разі відмови в задоволенні апеляції (скарги) – на заявника; у разі часткового задоволення апеляції (скарги) – на обидві сторони пропорційно розміру задоволених вимог апеляції (скарги).

При незгоді з рішенням апеляційної комісії ОС заявник має право звернутися до органів виконавчої влади, яким підпорядковується ОС, або до суду.

Етапи виконання робіт по розгляду апеляцій (скарги):

1. Приймання апеляції або скарги – 1 день.

2. Розгляд та перевірка обґрунтованості апеляції або скарги – до 5 днів.

3. Аналіз характеру апеляції або скарги, розробка та призначення необхідних дій – до 5 днів.

4. Виконання призначених дій – згідно протоколу апеляційної комісії.

5. Прийняття рішення за результатами розгляду апеляції або скарги та діями, що були виконані – до 2 днів.

6. Реєстрація рішень та направлення заявнику – 1 день.

Терміни виконання робіт по розгляду апеляцій залежать від складності питання апеляції або скарги можуть бути збільшені за окремим розпорядженням керівника ОС.

This site is registered on wpml.org as a development site.