Створення Iнституту

Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 786 “Про утворення Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки” на базі і фондах Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 786, Інститут призначений для виконання завдань наукової та науково-технічної діяльності з науково-технічного супроводження, розроблення нормативно-технічних програмно-методичних документів та проведення випробувань і робіт з оцінки відповідності (сертифікації) озброєння та військової техніки Збройних Сил та інших військових формувань складових сил оборони на території України і за кордоном.

Наукова та науково-технічна діяльність (далі – ННТД) є основним видом діяльності Інституту та відповідно до призначення спрямована на супроводження заходів державних комплексних програм реформування і розвитку ЗС України, державних цільових оборонних програм розвитку ОВТ тощо.

Основними завданнями ДНДІ ВС ОВТ є:

 1. Організація та проведення фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на наукове та науково-технічне супроводження заходів ВТП у сфері випробувань та оцінки відповідності (сертифікації) ОВТ, формування методологічних основ випробувальної діяльності, удосконалення нормативного та організаційно-методичного забезпечення випробувань, робіт з оцінки відповідності (сертифікації) ОВТ, обґрунтування напрямів розвитку та удосконалення випробувальної полігонної та лабораторної бази ЗС України, методології льотно-випробувальної роботи, пошуково-рятувального забезпечення польотів державної авіації, робіт з продовження призначених показників ОВТ, організація та проведення натурних експериментів з ОВТ (складовими частинами ОВТ) на визначених базах (полігонах, аеродромах, лабораторіях);
 2. Проведення (участь у проведенні) державних та інших видів випробувань з оцінкою бойових, технічних, експлуатаційних та інших характеристик, надання рекомендацій за результатами випробувань щодо удосконалення ОВТ (нового, модернізованого, якому продовжуються призначені показники, яке закупається) та продукції подвійного використання, створених за державним оборонним замовленням МО України, замовленням інших військових формувань складових сил оборони, за ініціативою організацій і підприємств України або іноземних розробників (виробників), з метою прийняття на озброєння (постачання) і допуску до експлуатації;
 3. Виконання у межах повноважень робіт з оцінки відповідності (сертифікації) в якості органу оцінки відповідності ОВТ;
 4. Науково-технічне супроводження дослідно-конструкторських робіт (далі – ДКР) зі створення (модернізації) ОВТ та продукції подвійного використання;
 5. Надання методичної та практичної допомоги військам (силам) з питань освоєння та експлуатації у військах (силах) та інших військових формувань складових сил оборони зразків ОВТ;
 6. Здійснення льотно-випробувальної роботи, діяльність у сфері пошуково-рятувального забезпечення польотів державної авіації, парашутно-десантної та повітряно-десантної роботи;
 7. Створення та розвиток випробувальної бази (полігонної, лабораторної) ЗС України;
 8. Розробка та впровадження нормативних, організаційних і методологічних основ розвитку та функціонування системи метрологічного забезпечення (забезпечення єдності вимірювань) випробувань і метрологічної експертизи на етапах життєвого циклу зразків ОВТ;
 9. Організація, проведення та науково-методичне супроводження навчання, підготовки і підвищення кваліфікації випробувального (льотного, інженерного) складу, наукових кадрів, персоналу випробувальних лабораторій, фахівців пошуково-рятувального забезпечення, парашутно-десантної (повітряно-десантної) служби, операторів (екіпажів, обслуг) безпілотних, роботизованих комплексів (систем);
 10. Участь у заходах військово-технічного співробітництва в сфері випробувань і сертифікації ОВТ;
 11. Iмплементація міжнародних та європейських стандартів, стандартів НАТО та держав-членів НАТО щодо розробки, випробувань та робіт з оцінки відповідності (сертифікації) виробів ОВТ (складових частин ОВТ);
This site is registered on wpml.org as a development site.