Профспілка

Первинна профспілкова організація працівників Державного науково-дослідного інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Контакти

Голова: працівник ЗС України СИЛА Марина Юріївна
Адреса:
Телефон:
Дата створення: 14 серпня 2014 року (загальні збори трудового колективу ДНВЦ ЗС України). Зареєстрована Чернігівським міським управлінням юстиції 14.01.2015 року (наказ від 14.01.2015 № 1/2).

Структура

Профспілка входить до складу об’єднаного комітету профспілки № 1 працівників апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, профспілка працівників Збройних Сил України.

Постійно діючі органи: Профком, Ревізійна комісія

Профспілка – добровільна, неприбуткова громадська організація, що об’єднує працівників ДНДІ ВС ОВТ для захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів її членів.

Профспілка відкрита для всіх працівників Інституту, які визнають її Статут.

Свою діяльність профспілка здійснює, на підставі Конституції, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, інших законодавчих актів України, загальної декларації прав людини, принципів міжнародного профспілкового руху шляхом широкого залучення своїх членів до спільних дій щодо розв’язання соціально економічних проблем, розвитку їх активності, ініціативи і самодіяльності, гласності, дотримання профспілкової демократії, принципів колективного керівництва.

З метою консолідації зусиль щодо захисту законних прав та інтересів трудящих, профспілка працівників ДНДІ ВС ОВТ може об’єднуватись на договірних засадах з іншими профспілками.

Може співпрацювати з профспілковими організаціями інших країн, вступати до міжнародних профспілкових об’єднань, організацій за умови збереження своєї самостійності. Здійснює інші функції, що відповідають меті і завданням профспілки та не суперечать законодавству.

Профспілка має повну організаційну та фінансову самостійність, незалежна від державних та господарських органів, військового командування, політичних і громадських організацій, їм не підзвітна та не підконтрольна. Взаємодія з ними будується на принципах соціального партнерства, взаємної поваги та інтересів трудящих, співробітництва і консолідації дій щодо сприяння у розв’язанні оборонних завдань Держави.

Кожному члену профспілки гарантується:

 • Представництво та захист його прав та законних інтересів профспілковими органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, господарських органах та громадських організаціях.
 • Забезпечення захисту права на працю, справедливу та своєчасну оплату праці.
 • Безкоштовна юридична допомога з питань законодавства України, трудового, житлового права.

Член профспілки має право:

 • На отримання матеріальної допомоги від профспілки, путівок для себе і членів своєї родини, а також інформації про діяльність профспілкових органів та їх матеріальних можливостях в вирішенні соціально-побутових, виробничих та професійних проблем своїх членів.
 • Звертатись до профспілкових органів з запитаннями, заявами, пропозиціями і наполягати на одержанні відповіді по сутi.
 • Особисто приймати участь в засіданнях профспілкових органів, коли обговорюється питання, яке безпосередньо стосується його інтересів.
 • Вільно обговорювати на профспілкових зборах, засіданнях профспілкових органів та в пресі усі питання життя і діяльності профспілки та її керівних органів.
 • Відстоювати свою точку зору до прийняття колективного рішення.
 • Обирати і бути обраним (делегованим) до профспілкових органів, на профспілкові конференції і з’їзди.
 • Приймати участь у проведенні профспілкових акцій.

Організовує надання:

 • Матеріальної допомоги на поховання близьких родичів (мати, батько, діти).
 • Матеріальної допомоги на поховання члена профспілки близьким родичам.
 • Матеріальної допомоги на лікування в звязку з хворобою, несумісною з життям.
 • Матеріальної допомоги на лікування в звязку з хворобою.
 • Памятних подарунків на ювілей (дата кратна 5 рокам).
 • Памятних подарунків на народження дитини.
 • Новорічних подарунків дітям членів організації до 16 років включно.
 • Подарунки жінкам на 8 березня.
 • Подарунки чоловікам на 14 жовтня.
This site is registered on wpml.org as a development site.