Рада працівників Збройних Сил України

Рада працівників Збройних Сил України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами України, які регламентують питання соціальної сфери та заохочення працівників, Колективним договором, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про Раду працівників Збройних Сил України Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (далі – ДНДІ ВС ОВТ).

Контакти

Голова:
Адреса:
Телефон:
Дата створення: Колективний договір схвалений загальними зборами працівників Збройних Сил України ДНДІ ВС ОВТ (Протокол від 18 травня 2023 року № 2 ) та відповідно до цього рішення набуває чинності з дня підписання.

Структура

Рада працівників ДНДІ ВС ОВТ – виборний орган, який формується із працівників Збройних Сил України ДНДІ ВС ОВТ у кількості 9 осіб з розрахунку рівномірного представництва основних структурних підрозділів ДНДІ ВС ОВТ. Представники до Ради працівників ДНДІ ВС ОВТ обираються на зборах у структурних підрозділах ДНДІ ВС ОВТ. У разі звільнення з посади, виходу на пенсію члена Ради працівників ДНДІ ВС ОВТ, змін у структурі ДНДІ ВС ОВТ до складу Ради працівників ДНДІ ВС ОВТ вносяться відповідні зміни. Зі свого складу Рада працівників ДНДІ ВС ОВТ більшістю голосів від загального складу обирає голову, заступника голови, секретаря, які забезпечують організацію її діяльності та представляють Раду працівників ДНДІ ВС ОВТ у відносинах з Роботодавцем.

Рада працівників ДНДІ ВС ОВТ зобов’язується:

 • Сприяти дотриманню працівниками трудового законодавства України, встановленого режиму праці та відпочинку, умов Договору, вимог Закону України “Про охорону праці”;
 • Розглядати питання та звернення працівників щодо захисту трудових і соціально-економічних прав Працівників;
 • Вживати заходів для усунення причин, які спричиняють виникнення трудових спорів;
 • Забезпечувати дотримання встановленого порядку розгляду та вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів;
 • Здійснювати поточний контроль за своєчасною реалізацією заходів, передбачених колективним договором, та разом із Роботодавцем один раз на рік звітувати про хід виконання колективного договору на зборах колективу працівників;
 • Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту Працівників;
 • Давати згоду на звільнення лише після використання всіх можливостей для збереження трудових відносин. Використовувати надане законодавством переважне право на залишення на роботі окремим категоріям Працівників, передбачених ст. 42 КЗпП України;
 • Приймати участь за узгодженням з Роботодавцем у вирішені питань оплати праці працівників, форм і системи оплати праці, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних виплат;
 • Здійснювати громадський контроль за дотриманням вимог законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки. Вносити на розгляд Роботодавця та колективу працівників інформацію з питань стану умов охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки;
 • Проводити роз’яснювальну роботу в колективі щодо відповідальності за порушення вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки;
 • Виносити на розгляд Роботодавця пропозиції щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників.
This site is registered on wpml.org as a development site.